Home Overview Families Genera Species


Aphodius (Agolius) abdominalis (Bonelli, 1812)
Syn.: Agolius abdominalis (Bonelli, 1812)
Family: Scarabaeidae
Size: 6,6 mm (5.0 to 6,5 mm)
Distribution: Europe
Ecology: alpine area
Location: Austria, Kleinkirchheim
leg.det. U.Schmidt, 27.VI.1981
Photo: U.Schmidt, 2014

Aphodius abdominalis  (Flickr)