Home Overview Families Genera Species

Scarabaeidae
(Ethiopian Region)

Cetoniinae
 

Anisorrhina Anochilia Aphanochroa Apocnosis Argyrophegges Brachymacroma Brachymitra Caelorrhina
Chondrorrhina Coenochilus Coptomia Cyprolais Cyriodera Diplognatha Dischista Discopeltis
Doryscelis Dymusia Dyspilophora Euchilia Eudicella Euryomia Mausoleopsis Mecynorrhinella
Megalorhina Oplostomus Pachnoda Pachnodella Polybaphes Pedinorrhina Plaesiorrhina Plaesiorrhinella
Pseudinca Pseudoprotaetia Pygora Rhabdotis Stephanocrates Stephanorrhina Stethodesma Taurhina
Taeniesthes Tetragonorrhina Tetraodorhina Tmesorrhina Trichostetha Xeloma